XXVI Konwent Przewodniczących Samorządów Studenckich

Warszawa, 20-24 listopada 2019

Drogie Przewodniczące, Drodzy Przewodniczący!

Za nami trudny i wymagający rok akademicki, który minął pod znakiem implementacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Spowodowało to szereg zmian w polskim szkolnictwie wyższym. W przypadku niektórych uczelni wiązały się one z modernizacją strukturalną, w innych – z niewielkimi przekształceniami, wpływającymi na różne aspekty dydaktyczno-naukowe.

W celu wspólnej wymiany doświadczeń oraz zdobycia nowych kompetencji i umiejętności już po raz dwudziesty szósty zapraszamy Was na Konwent Przewodniczących Samorządów Studenckich, który odbędzie się w dniach 23-25 listopada 2019 roku w Warszawie. Tegoroczna edycja wydarzenia wyjątkowo zostanie połączona z realizacją projektu “Aktywni studenci w organach uczelni”.

Niewątpliwie zależy nam, aby Konwent stał się miejscem zarówno samorozwoju oraz kształcenia, jak i platformą wzajemnej wymiany poglądów między przedstawicielami środowiska studenckiego. Cele te przyświecają również wspomnianemu wcześniej projektowi, który skierowany jest do osób, pełniących obowiązki reprezentacyjne w najważniejszych organach kolegialnych – Radzie Uczelni oraz Senacie. Warto dodać, iż uczestnicy projektu, pomimo dłuższego pobytu w Warszawie (20-25 listopada 2019 roku), nie poniosą dodatkowych kosztów.

Z kolei w sobotę, 23 listopada 2019 roku, będziemy mogli wspólnie docenić najbardziej efektywne i efektowne projekty studenckie oraz poznać osobowości polskiej nauki, wyróżniające się ponadprzeciętnymi umiejętnościami. A to za sprawą kolejnej już Gali Nagród Środowiska Studenckiego “Pro Juvenes”, która każdego roku wzbudza wiele pozytywnych emocji.

Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas wydarzenie zainspiruje Was do dalszych działań na rzecz środowiska studenckiego, które stanowi nieodłączny element szkolnictwa wyższego.

Do zobaczenia w Warszawie!

Ze studenckim pozdrowieniem

Dominik Leżański

Przewodniczący Parlamentu Studentów RP

O wydarzeniu

XXVI Konwent Przewodniczących Parlamentu Studentów RP to wydarzenie, które ma na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz podnoszenie kompetencji przedstawicieli studenckich z całej Polski.

Program tegorocznej edycji, oprócz szkoleń do wyboru, umożliwiających podnoszenie kompetencji miękkich i wiedzy z zakresu szkolnictwa wyższego, przewiduje panele poświęcone dyskusjom. Zainteresowane osoby, pod okiem prowadzącego, będą mogły przedstawić rozwiązania sprawdzone na swoich uczelniach, co umożliwi wspólne wypracowanie dobrych praktyk.

Nieodłączną częścią Konwentu jest Gala Nagród Środowiska Studenckiego “Pro Juvenes”, która odbędzie się w sobotę, 23 listopada 2019 roku. 

Zarejestruj się!

Program

Część Rozszerzona – środa 20.11.2019

10:00 – 12:00 Rejestracja na projekt recepcja

12:30 – 13:15 Otwarcie projektu “Aktywni studenci w organach uczelni” Sala Sigma + Omega

13:30 – 15:00 Szkolenie otwierające zapoznawcze Sala Sigma 36 osób, Omega 36 osób

15:30 – 15:45 Przerwa kawowa

15:55 – 17:00 Szkolenie otwierające podstawowe Sala Sigma 36 osób, Omega 36 osób

17:00 – 17:15 Przerwa kawowa

17:15 – 18:30 Szkolenie otwierające podstawowe Sala Sigma 36 osób, Omega 36 osób

18:30 – 19:00 Czas wolny

19:00 – 20:30 Kolacja

20:30 – 01:00 Integracja

Część Rozszerzona – czwartek 21.11.2019

7:30 – 9:00 Śniadanie

9:00 – 11:00

Warsztat szkoleniowy merytoryczne

Sala Kappa
18 osób

Warsztat szkoleniowy merytoryczne

Sala Omega
18 osób

Warsztat szkoleniowy merytoryczne

Sala Sigma
18 osób

Warsztat szkoleniowy merytoryczne

Sala Delta
18 osób

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa

11:15 – 13:15

Warsztat szkoleniowy merytoryczne

Sala Kappa
18 osób

Warsztat szkoleniowy merytoryczne

Sala Omega
18 osób

Warsztat szkoleniowy merytoryczne

Sala Sigma
18 osób

Warsztat szkoleniowy merytoryczne

Sala Delta
18 osób

13:15 – 13:30 Przerwa Kawowa

13:30 – 15:30

Warsztat szkoleniowy merytoryczne

Sala Kappa
18 osób

Warsztat szkoleniowy merytoryczne

Sala Omega
18 osób

Warsztat szkoleniowy merytoryczne

Sala Sigma
18 osób

Warsztat szkoleniowy merytoryczne

Sala Delta
18 osób

13:30 – 15:30

Warsztat szkoleniowy merytoryczne

Sala Kappa
18 osób

Warsztat szkoleniowy merytoryczne

Sala Omega
18 osób

Warsztat szkoleniowy merytoryczne

Sala Sigma
18 osób

Warsztat szkoleniowy merytoryczne

Sala Delta
18 osób

15:30 – 17:00 Obiad

17:00 – 18:30

Warsztat szkoleniowy merytoryczne

Sala Kappa
18 osób

Warsztat szkoleniowy merytoryczne

Sala Omega
18 osób

Warsztat szkoleniowy merytoryczne

Sala Sigma
18 osób

Warsztat szkoleniowy merytoryczne

Sala Delta
18 osób

18:30 – 19:00 Czas wolny

19:00 – 20:30 Kolacja

20:30 – 01:00 Integracja

Część Rozszerzona – piątek 22.11.2019

7:30 – 9:00 Śniadanie

9:00 – 11:00

Warsztat szkoleniowy merytoryczne

Sala Kappa
18 osób

Warsztat szkoleniowy merytoryczne

Sala Omega
18 osób

Warsztat szkoleniowy merytoryczne

Sala Sigma
18 osób

Warsztat szkoleniowy merytoryczne

Sala Delta
18 osób

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa

11:15 – 13:15

Warsztat szkoleniowy merytoryczne

Sala Kappa
18 osób

Warsztat szkoleniowy merytoryczne

Sala Omega
18 osób

Warsztat szkoleniowy merytoryczne

Sala Sigma
18 osób

Warsztat szkoleniowy merytoryczne

Sala Delta
18 osób

13:15 – 13:30 Przerwa Kawowa

13:30 – 15:30

Warsztat szkoleniowy merytoryczne

Sala Kappa
18 osób

Warsztat szkoleniowy merytoryczne

Sala Omega
18 osób

Warsztat szkoleniowy merytoryczne

Sala Sigma
18 osób

Warsztat szkoleniowy merytoryczne

Sala Delta
18 osób

13:30 – 15:30

Warsztat szkoleniowy merytoryczne

Sala Kappa
18 osób

Warsztat szkoleniowy merytoryczne

Sala Omega
18 osób

Warsztat szkoleniowy merytoryczne

Sala Sigma
18 osób

Warsztat szkoleniowy merytoryczne

Sala Delta
18 osób

15:30 – 16:30 Obiad

17:00 – 18:30 Oficjalne otwarcie konwentu – sala Alfa i Beta

18:30 – 20:00

Warsztat szkoleniowy merytoryczne

Sala Kappa
18 osób

Warsztat szkoleniowy merytoryczne

Sala Omega
18 osób

Warsztat szkoleniowy merytoryczne

Sala Sigma
18 osób

Warsztat szkoleniowy merytoryczne

Sala Delta
18 osób

20:00 – 21:00 Kolacja

21:00 – 01:00 Integracja

Część Rozszerzona – sobota 23.11.2019

7:30 – 10:00 Śniadanie

10:00 – 11:30

Panel dyskusyjny -zarządzanie i motywacja zespołu

Sala Alfa
36 osób

Panel dyskusyjny – rada uczelni

Sala Beta
36 osób

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 13:15

Panel dyskusyjny – relacje z władzami uczelni

Sala Alfa
36 osób

Panel dyskusyjny – zarządzanie i motywacja zespołu

Sala Beta
36 osób

13:15 – 13:30 Przerwa Kawowa

13:30 – 15:30

Panel dyskusyjny – rada uczelni

Sala Alfa
36 osób

Panel dyskusyjny – relacje z władzami uczelni

Sala Beta
36 osób

15:30 – 17:00 Obiad

19:00 transport do Gmachu Głównego PW

20:00 – 22:00 proJuvenes

22:00 – 03:00 GALA

01:00 I transport do hotelu

03:00 II transport do hotelu

Część Podstawowa – piątek 22.11.2019

13:30 – 17:00 Rejestracja na konwent – recepcja

17:00 – 18:30 Oficjalne otwarcie konwentu – sala Alfa i Beta

18:30 – 20:00

Panel dyskusyjny – działalność na rzecz jakości ksztalcenia
i praw studenta

Sala Gamma
30 osób

Panel dyskusyjny – nowelizacja Ustawy

Sala Sigma
30 osób

Panel szkoleniowy – działalność studencka i/lub samorządowa

Sala Omega
30 osób

Panel szkoleniowy – budżet na działalność studencką

Sala Gamma
30 osób

20:00 – 21:00 Kolacja

21:00 – 01:00 Integracja

Część Podstawowa – sobota 23.11.2019

7:30 – 10:00 Śniadanie

10:00 – 11:30

Panel szkoleniowy – regulaminy samorządów

Sala Gamma
30 osób

Panel szkoleniowy – wystąpienia publiczne

Sala Sigma
30 osób

Panel szkoleniowy – coś miękkiego

Sala Omega
30 osób

Panel szkoleniowy – coś miękkiego

Sala Kappa
30 osób

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 13:15

Panel szkoleniowy – regulaminy samorządów

Sala Gamma
30 osób

Panel szkoleniowy – wystąpienia publiczne

Sala Sigma
30 osób

Panel szkoleniowy – coś miękkiego

Sala Omega
30 osób

Panel szkoleniowy – coś miękkiego

Sala Kappa
30 osób

13:15 – 13:30 Przerwa kawowa

13:30 – 15:00

Panel dyskusyjny – struktura organizacyjna samorządu

Sala Gamma
30 osób

Panel dyskusyjny – przyszłość samorządności studenckiej

Sala Sigma
30 osób

Panel dyskusyjny – opiniowanie programów studiów

Sala Omega
30 osób

Panel dyskusyjny – funkcjonowanie samorządów studenckich w Europie

Sala Kappa
30 osób

15:30 – 17:00 Obiad

19:00 transport do Gmachu Głównego PW

20:00 – 22:00 proJuvenes

22:00 – 03:00 GALA

01:00 I transport do hotelu

03:00 II transport do hotelu

Część Podstawowa – niedziela 24.11.2019

07:30 – 10:00 Śniadanie

10:00 Wykwaterowanie

Trenerzy

Marek Konieczny

Marek Konieczny

Piotr Pokorny

Piotr Pokorny

Łukasz Rusajczyk

Łukasz Rusajczyk

Marcin Styrna

Marcin Styrna

Bogdan Marek

Bogdan Marek

Bogdan Marek

Bogdan Marek

Piotr Szefer

Piotr Szefer

Marcelina Kościołek

Marcelina Kościołek

Natalia Mąka

Natalia Mąka

Paweł Adamiec

Paweł Adamiec

Mateusz Kuliński

Mateusz Kuliński

Zakwaterowanie

ul. Puławska 361,
02-801 Warszawa
tel. +48 22 241 75 00
tel. kom. +48 530 989 986

Współpraca

Partnerzy strategiczni

Partnerzy

}

08:00-10:00

Stołówka – AMW REWITA

Śniadanie

}

20:00-22:00

Stołówka – AMW REWITA

Kolacja

}

22:00-1:00

Restauracja AMW REWITA

Integracja

Trenerzy

Trenerzy

OPŁATY

W ramach XXIV Krajowej Konferencji PSRP można uczestniczyć w części:
• podstawowej (20-22 kwietnia) w cenie 500zł
rozszerzonej (19-22 kwietnia) w cenie 680 zł

Dodatkowo istnieje możliwość zakupienia bluzy Parlamentu Studentów RP.
Szczegółowe informacje dotyczące bluz znajdują się tutaj.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 13 kwietnia 2018 roku do godziny 14:00.

Kontakt

Parlament Studentów RP
00-028 Warszawa, ul. Bracka 18/16
sekretariat@psrp.org.pl
+48 506 188 880
www.psrp.org.pl

Napisz do nas!

8 + 12 =