XXVI Konwent Przewodniczących
Samorządów Studenckich

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, 20-24 listopada 2019

Drogie Przewodniczące, Drodzy Przewodniczący!

Za nami trudny i wymagający rok akademicki, który minął pod znakiem implementacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Spowodowało to szereg zmian w polskim szkolnictwie wyższym. W przypadku niektórych uczelni wiązały się one z modernizacją strukturalną, w innych – z niewielkimi przekształceniami, wpływającymi na różne aspekty dydaktyczno-naukowe.

W celu wspólnej wymiany doświadczeń oraz zdobycia nowych kompetencji i umiejętności już po raz dwudziesty szósty zapraszamy Was na Konwent Przewodniczących Samorządów Studenckich, który odbędzie się w dniach 20-24 listopada 2019 roku w Warszawie. Tegoroczna edycja wydarzenia wyjątkowo zostanie połączona z realizacją projektu “Aktywni studenci w organach uczelni”.

Niewątpliwie zależy nam, aby Konwent stał się miejscem zarówno samorozwoju oraz kształcenia, jak i platformą wzajemnej wymiany poglądów między przedstawicielami środowiska studenckiego. Cele te przyświecają również wspomnianemu wcześniej projektowi, który skierowany jest do osób, pełniących obowiązki reprezentacyjne w najważniejszych organach kolegialnych – Radzie Uczelni oraz Senacie. Warto dodać, iż uczestnicy projektu, pomimo dłuższego pobytu w Warszawie (20-24 listopada 2019 roku), nie poniosą dodatkowych kosztów.

Z kolei w sobotę, 23 listopada 2019 roku, będziemy mogli wspólnie docenić najbardziej efektywne i efektowne projekty studenckie oraz poznać osobowości polskiej nauki, wyróżniające się ponadprzeciętnymi umiejętnościami. A to za sprawą kolejnej już Gali Nagród Środowiska Studenckiego “Pro Juvenes”, która każdego roku wzbudza wiele pozytywnych emocji.

Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas wydarzenie zainspiruje Was do dalszych działań na rzecz środowiska studenckiego, które stanowi nieodłączny element szkolnictwa wyższego.

Do zobaczenia w Warszawie!

Ze studenckim pozdrowieniem

Przewodniczący Parlamentu Studentów RP

O wydarzeniu

XXVI Konwent Przewodniczących Samorządów Studenckich to wydarzenie, które ma na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz podnoszenie kompetencji przedstawicieli studenckich z całej Polski.

Program tegorocznej edycji, oprócz szkoleń do wyboru, umożliwiających podnoszenie kompetencji miękkich i wiedzy z zakresu szkolnictwa wyższego, przewiduje panele poświęcone dyskusjom. Zainteresowane osoby, pod okiem prowadzącego, będą mogły przedstawić rozwiązania sprawdzone na swoich uczelniach, co umożliwi wspólne wypracowanie dobrych praktyk.

Nieodłączną częścią Konwentu jest Gala Nagród Środowiska Studenckiego “Pro Juvenes”, która odbędzie się w sobotę, 23 listopada 2019 roku. 

Zarejestruj się!

Cena biletu

550 zł

Cena za udział w Konwencie Przewodniczących Samorządów Studenckich, niezależnie od wyboru wersji podstawowej czy rozszerzonej, wynosi 550 zł. Osoby zapisujące się na wersję rozszerzoną dostaną potwierdzenie udziału w tej wersji po zakończeniu rekrutacji w dniu 5 listopada. Zapisanie się na wersję rozszerzoną to jednocześnie deklaracja udziału w wersji podstawowej, w wypadku gdy nie uda się dostać na wersję rozszerzoną.

Realizacja wersji rozszerzonej jest możliwa w ramach projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program

Część Rozszerzona – środa 20.11.2019

Zaplanowane na środę aktywności to przede wszystkim poznanie się! W grupie warsztatowej spędzicie czas do soboty, więc warto się odpowiednio zintegrować.
W ramach drugiego panelu odbędzie się szkolenie przypominające podstawy prawne, w ramach których działamy jako przedstawiciele samorządów studenckich na naszych uczelniach.

13:00 – 15:00 Rejestracja

15:30 – 16:00 Otwarcie projektu “Aktywni studenci w organach uczelni”

16:00 – 17:00 Otwierające szkolenie zapoznawcze

17:00 – 17:30 Przerwa kawowa

17:30 – 19:00 Otwierające szkolenie merytoryczne

19:00 – 20:00 Kolacja

20:30 – 23:50 Spotkanie integracyjne

Część Rozszerzona – czwartek 21.11.2019

Ten dzień to czas szkoleń dotyczących argumentacji – jej budowania oraz rozwijania, a co za tym idzie skutecznego komunikowania. Poćwiczymy także różne techniki negocjacyjne, które mogą umożliwić nam skuteczniejsze reprezentowanie studentów.

7:30 – 9:00 Śniadanie

9:00 – 11:00

Warsztat szkoleniowy realizowany w 2 lub 4 grupach

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa

11:15 – 13:15

Warsztat szkoleniowy realizowany w 2 lub 4 grupach

13:15 – 13:30 Przerwa Kawowa

13:30 – 15:30

Warsztat szkoleniowy realizowany w 2 lub 4 grupach

13:30 – 15:30

Warsztat szkoleniowy realizowany w 2 lub 4 grupach

15:30 – 17:00 Obiad

17:00 – 18:30

Warsztat szkoleniowy realizowany w 2 lub 4 grupach

18:30 – 19:00 Czas wolny

19:00 – 20:30 Kolacja

20:30 – 01:00 Spotkanie integracyjne

Część Rozszerzona – piątek 22.11.2019

Poznamy strategie radzenia sobie z konfliktem oraz znaczenie komunikacji niewerbalnej. Zobaczymy jak wykorzystać mowę ciała do podkreślenia naszych argumentów. Finałem będzie warsztat praktyczny, który umożliwi wykorzystanie zdobytych umiejętności w trakcie scenek związanych z pełnionymi w samorządzie rolami.

7:30 – 9:00 Śniadanie

9:00 – 11:00

Warsztat szkoleniowy realizowany w 2 lub 4 grupach

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa

11:15 – 13:15

Warsztat szkoleniowy realizowany w 2 lub 4 grupach

13:15 – 13:30 Przerwa Kawowa

13:30 – 15:30

Warsztat szkoleniowy realizowany w 2 lub 4 grupach

13:30 – 15:30

Warsztat szkoleniowy realizowany w 2 lub 4 grupach

15:30 – 16:30 Obiad

17:00 – 18:30 Oficjalne otwarcie konwentu – sala Alfa i Beta

18:30 – 20:00

Warsztat szkoleniowy realizowany w 2 lub 4 grupach

20:00 – 21:00 Kolacja

21:00 – 01:00 Spotkanie integracyjne

Część Rozszerzona – sobota 23.11.2019

Sobota to czas wymiany doświadczeń i wypracowania dobrych praktyk w ramach trzech spotkań. Tematyka pierwszego z nich to Rady Uczelni i ich funkcjonowanie na uczelniach oraz wrażenia z dotychczasowych spotkań. Drugie poświęcone jest relacjom z władzami, zarówno pod kątem ich budowania, jak i utrzymywania, a trzecie dotyczy zarządzania i motywacji zespołu, co dla przewodniczących jest również ważnym aspektem działalności.

7:30 – 10:00 Śniadanie

10:00 – 11:30

Panel dyskusyjny – zarządzanie i motywacja zespołu

Sala Alfa

Panel dyskusyjny – rada uczelni

Sala Beta

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 13:15

Panel dyskusyjny – relacje z władzami uczelni

Sala Alfa

Panel dyskusyjny – zarządzanie i motywacja zespołu

Sala Beta

13:15 – 13:30 Przerwa Kawowa

13:30 – 15:30

Panel dyskusyjny – rada uczelni

Sala Alfa

Panel dyskusyjny – relacje z władzami uczelni

Sala Beta

15:30 – 17:00 Obiad

19:00 transport do Gmachu Głównego PW

20:00 – 03:00 Gala Pro Juvenes

01:00 I transport do hotelu

03:00 II transport do hotelu

Część Podstawowa – piątek 22.11.2019

13:30 – 17:00 Rejestracja na konwent – recepcja

17:00 – 18:30 Oficjalne otwarcie konwentu – sala Alfa i Beta

18:30 – 20:00

Panel dyskusyjny – działalność na rzecz jakości ksztalcenia
i praw studenta

Sala Gamma

Panel dyskusyjny – nowelizacja Ustawy

Sala Sigma

Panel szkoleniowy – działalność studencka i/lub samorządowa

Sala Omega

Panel szkoleniowy – budżet na działalność studencką

Sala Gamma

20:00 – 21:00 Kolacja

21:00 – 01:00 Integracja

Część Podstawowa – sobota 23.11.2019

7:30 – 10:00 Śniadanie

10:00 – 11:30

Panel szkoleniowy – regulaminy samorządów

Sala Gamma

Panel szkoleniowy – wystąpienia publiczne

Sala Sigma

Panel szkoleniowy 

Sala Omega

Panel szkoleniowy 

Sala Kappa

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 13:15

Panel szkoleniowy – regulaminy samorządów

Sala Gamma

Panel szkoleniowy – wystąpienia publiczne

Sala Sigma

Panel szkoleniowy 

Sala Omega

Panel szkoleniowy 

Sala Kappa

13:15 – 13:30 Przerwa kawowa

13:30 – 15:00

Panel dyskusyjny – struktura organizacyjna samorządu

Sala Gamma

Panel dyskusyjny – przyszłość samorządności studenckiej

Sala Sigma

Panel dyskusyjny – opiniowanie programów studiów

Sala Omega

Panel dyskusyjny – funkcjonowanie samorządów studenckich w Europie

Sala Kappa

15:30 – 17:00 Obiad

19:00 transport do Gmachu Głównego PW

20:00 – 03:00 Gala Pro Juvenes

01:00 I transport do hotelu

03:00 II transport do hotelu

Część Podstawowa – niedziela 24.11.2019

07:30 – 10:00 Śniadanie

10:00 Wykwaterowanie

Trenerzy

Marek Konieczny

Marek Konieczny

Łukasz Rusajczyk

Łukasz Rusajczyk

Maria Pożoga

Maria Pożoga

Martina Darmanin

Martina Darmanin

Marcin Styrna

Marcin Styrna

Bogdan Marek

Bogdan Marek

Maciej Bień

Maciej Bień

Hélène Mariaud

Hélène Mariaud

Marcelina Kościołek

Marcelina Kościołek

Natalia Mąka

Natalia Mąka

Maciej Rewucki

Maciej Rewucki

Paweł Adamiec

Paweł Adamiec

Iwona Gadomska

Iwona Gadomska

Mateusz Kuliński

Mateusz Kuliński

Zakwaterowanie

ul. Puławska 361,
02-801 Warszawa
tel. +48 22 241 75 00
tel. kom. +48 530 989 986

Współpraca

Partnerzy strategiczni

Partnerzy

}

08:00-10:00

Stołówka – AMW REWITA

Śniadanie

}

20:00-22:00

Stołówka – AMW REWITA

Kolacja

}

22:00-1:00

Restauracja AMW REWITA

Integracja

Trenerzy

Trenerzy

OPŁATY

W ramach XXIV Krajowej Konferencji PSRP można uczestniczyć w części:
• podstawowej (20-22 kwietnia) w cenie 500zł
rozszerzonej (19-22 kwietnia) w cenie 680 zł

Dodatkowo istnieje możliwość zakupienia bluzy Parlamentu Studentów RP.
Szczegółowe informacje dotyczące bluz znajdują się tutaj.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 13 kwietnia 2018 roku do godziny 14:00.

Kontakt

Parlament Studentów RP

00-028 Warszawa, ul. Bracka 18/16

konwent@psrp.org.pl

+48 506 188 880

www.psrp.org.pl

Napisz do nas!

8 + 8 =