PRO JUVENES

Nagrody środowiska studenckiego

O “Pro Juvenes”

Nagrody „Pro Juvenes” to inicjatywa organizowana przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej od 2013 roku. Celem konkursu jest promowanie aktywnych studentów i ich inicjatyw oraz podkreślanie zasług osób i podmiotów przyjaznych studentom i wspierających potencjał młodych ludzi. Parlament Studentów RP, wręczając nagrody „Pro Juvenes”, chce w ten sposób tworzyć dobrą atmosferę wzajemnego współdziałania w środowisku akademickim oraz integrować studentów z całej Polski.

W tym roku odbędzie się VII Gala Nagród Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes” – pierwsza organizowana online, tak by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Nie zabraknie emocji – pojawiają się nowe kategorie, odzwierciedlające nietypowe zmiany, które dotknęły szkolnictwo wyższe w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Już teraz możecie zapisać w kalendarzach 8 listopada, by być z nami online.

Kategorie

ZWYCIĘŻCY W TYCH KATEGORIACH ZOSTANĄ WYBRANI W GŁOSOWANIU INTERNETOWYM

INICJATYWY I PROJEKTY

Juwenalia

W maju co roku odbywa się nasze studenckie święto – to koncerty, konkursy, grill, zawody czy gry miejskie są elementami juwenaliów! Różnorodność inicjatyw świadczy o kreatywności środowiska studenckiego – dlatego przygotowując zgłoszenie, pamiętajcie nie tylko o imprezach muzycznych, ale opiszcie też wydarzenia im towarzyszące!

Kryteria uwzględniane przy weryfikacji zgłoszeń:
– różnorodność artystyczna,
– promowanie kultury studenckiej,
– oferta animacji i aktywności dodatkowych,
– współpraca z otoczeniem lokalnym i partnerami,
– dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami.

Nominowani

 • Juwenalia Gdańskie – Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademia Muzyczna, Akademia Sztuk Pięknych
 • Lubelskie Dni Kultury Studenckiej – Juwenalia KULturalia Feliniada WSEIada 2019 – Politechnika Lubelska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Przyrodniczy, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juwenalia Poznań – Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Poznańskich
 • Juwenalia Szczecin – Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Wyższych Szczecina
 • Juwenalia – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kultura Studencka

Wśród nas pojawiają się utalentowani artyści, którzy chcieliby pochwalić się swoimi umiejętnościami oraz osoby, które chętnie biorą udział w inicjatywach kulturalnych. Jest wiele inicjatyw, dzięki którym możemy zaprezentować swoje talenty szerszej publiczności, oraz takich, które umożliwiają nam aktywny udział w życiu kulturalnym. Zgłoście je w tej kategorii!

Kryteria uwzględniane przy weryfikacji zgłoszeń:
– skala projektu,
– sposób promocji,
– dostępna oferta.

*W tej kategorii nie można zgłaszać wydarzeń towarzyszących juwenaliom bądź samych juwenaliów

Nominowani

 • Kopalnia Talentów – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Ogólnopolski Festiwal Mikstury Kultury – Forum Studentów Uczelni Artystycznych
 • Gala Środowiska Studenckiego – Forum Uczelni Technicznych
 • Przegląd Kapel Studenckich – Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Gala Belfra Roku– Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Studenckie Inicjatywy Prozdrowotne

Studenckie życie nie zawsze sprzyja aktywności fizycznej i prowadzeniu zdrowego trybu życia. Mimo to wielu z nas stara się dbać o siebie – uprawia sport, bierze udział w zawodach i szuka informacji o tym, jak dbać chociażby o dietę. Właśnie w tej kategorii zostaną docenione inicjatywy wychodzące naprzeciw tym potrzebom.

Kryteria uwzględniane przy weryfikacji zgłoszeń:
– zasięg projektu,
– wpływ na środowisko w zakresie promowania zdrowego trybu życia,
– profesjonalizacja działań,
– rozpoznawalność.

Nominowani

 • AWF oddaje krew – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Aktywny Inżynier – Politechnika Krakowska
 • Bieg SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytecki Tydzień Zdrowia i Sportu – Uniwersytet Rzeszowski
 • IX Akademicki Spływ Kajakowy –Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Studia Bez Barier

Każdy z nas zna osobę, która, aby rozpocząć studia, musiała pokonać jakieś bariery. Kogoś, który przyjechał z małej miejscowości i potrzebuje wsparcia materialnego, kogoś zza granicy, kto pokonywał barierę językową, czy kogoś poruszającego się na wózku, dla którego problemem jest przemieszczanie się między rozrzuconymi w różnych lokalizacjach salami zajęciowymi. Wszelkie działania, które umożliwiają tym osobom podjęcie studiów bez barier, są warte docenienia – zgłoście je!

Kryteria uwzględniane przy weryfikacji zgłoszeń:
– profesjonalizm wsparcia,
– wspieranie adaptacji w środowisku,
– działania promocyjne,
– działalność charytatywna.

Nominowani

 • Adapter AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • ZerUWka – Porozumienie Uczelni Białostockich
 • Działania Koła Miłośników Języka „Papillon” UAM dla osób z niepełnosprawnością –głównie słuchową – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kortowski Mikołaj – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Student Studentowi Bratem – Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie

Studencka Innowacja

Zrobiliście coś nowego? Coś z czego korzysta samorząd bądź studenci Waszej uczelni? Coś, co można by wprowadzić szerzej w środowisku studenckim? Świetnie – to jest kategoria dla takiego projektu! Można zgłaszać zarówno innowacje dotyczące technologii, jak i biznesowe czy społeczne.

Kryteria uwzględniane przy weryfikacji zgłoszeń:
– rodzaj innowacji,
– zasięg docelowy,
– stopień realizacji (pomysł, analiza, prototyp, produkt, wydarzenie),
– zastosowanie innowacji w środowisku akademickim.

Nominowani

 • Konkurs Kół Naukowych KOKON – Forum Uczelni Technicznych
 • Konferencja „Student a Uniwersytet” – Forum Uniwersytetów Polskich
 • Survival Guide for Students – Politechnika Białostocka
 • Platforma eSSPG – Politechnika Gdańska
 • PoliSocjal – Politechnika Łódzka

Studencki Projekt Roku

“WOW” – jeśli taką reakcję wzbudza Wasz projekt, to właśnie w tej kategorii powinniście go zgłosić! “Studencki Projekt Roku” powinien zachwycać, być Waszą chlubą i powodem do dumy. Jest to specjalne wyróżnienie,  ponieważ to jedyna kategoria do której można zgłosić projekt zgłoszony już do innej z powyższych.

Kryteria uwzględniane przy weryfikacji zgłoszeń:
– rodzaj projektu,
– realizacja,
– budżet,
– działania promocyjne,
– zasięg docelowy,
– cel i założenie projektu.
– Studencki Projekt Roku.

Nominowani

 • I edycja Testu Wiedzy Ekonomicznej – Forum Uczelni Ekonomicznych
 • Obóz Szkoleniowy POLIgon 2019 – Forum Uczelni Technicznych
 • UniwerekCamp – Forum Uniwersytetów Polskich, Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Ogólnopolska Konferencja Projakościowa Studenckie Forum Jakości – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Autostop Race – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Studia na lepsze

Każdy z nas ma wpływ na podwyższanie jakości kształcenia na studiach! Służą temu liczne inicjatywy, dotyczące zbierania opinii studentów, np. o programie studiów czy nagradzanie najlepszych nauczycieli akademickich. Warte docenienia są także działania, które promują nasze prawa oraz działalność rzeczników praw studenta i inne inicjatywy, które umożliwiają nam lepsze rozeznanie się w gąszczu przepisów.

Kryteria uwzględniane przy weryfikacji zgłoszeń:
– zasięg działania,
– efekty podjętych działań,
– odbiór wśród środowiska studenckiego,
– profesjonalizacja podjętych działań.

Nominowani

 • Zmiany na Politechnice Łódzkiej – kampania informacyjna – Politechnika Łódzka
 • Gala Złotej Kredy – Politechnika Warszawska
 • Dydaktyka najwyższej jakości – Konkurs na Budżet Dydaktyczny – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Ankietyzacja Przyjazny Dziekanat – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Student’s Right Challenge – Uniwersytet w Białymstoku

PODMIOTY STUDENCKIE

Organizacja Studencka

Wiele organizacji włącza w swoje działania studentów – istotne jest to, jak umożliwia zaangażowanie się żaków i jak promuje swoje działania. W tej kategorii liczy się również to, na ile działalność danej organizacji umożliwia rozwój społeczności uczelni oraz jak prezentuje się współpraca na poziomie uczelnianym i ogólnopolskim,

Kryteria uwzględniane przy weryfikacji zgłoszeń:
– skala funkcjonowania,
– promocja działań,
– sposób angażowania studentów,
– poziom współpracy z uczelnią i podmiotami zewnętrznymi,
– jakość tworzonych projektów.

Nominowani

 • STER – Trenerzy wewnętrzni Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej
 • Stołeczne Uczelnie Niepubliczne
 • Klub Studencki CoNieCo

Koło Naukowe

Dobrze funkcjonujące koła naukowe cechują się nie tylko zaangażowanymi członkami, ale też wszechstronnością działań i podejmowaniem wielu wyzwań w ciągu roku akademickiego. Oprócz realizowanych projektów istotny jest także sposób organizacji pracy i promocji działań.

Kryteria uwzględniane przy weryfikacji zgłoszeń:
– współpraca z uczelnią oraz podmiotami pozauczelnianymi,
– sposób organizacji pracy,
– promocja działań,
– wszechstronność działań.

Nominowani

 • AGH Space Systems – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Koło Naukowe AGH Racing – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • PWR Racing Team – Politechnika Wrocławska
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor” – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Vertex – Przestrzeń dla grafików – Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Media Studenckie

Media włączające się aktywnie w studenckie życie, relacjonujące najważniejsze wydarzenia oraz przekazujace istotne informacje. Zaangażowani studenccy dziennikarze aktywnie działają na rzecz budowania wspólnoty akademickiej, dbając jednocześnie o rzetelność publikowanych materiałów.

Kryteria uwzględniane przy weryfikacji zgłoszeń:
– rzetelność,
– liczba publikacji dotyczących spraw studenckich,
– różnorodność materiałów,
– działanie na rzecz budowania wspólnoty akademickiej,
– promowanie aktywności studentów.

Nominowani

 • Centrum Mediów – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Studencka Telewizja Internetowa TVPW – Politechnika Warszawska
 • Radio Meteor – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • SETA TV – Studencka Telewizja Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwerek.TV – Uniwersytet Warszawski

WYBITNI STUDENCI

Student Naukowiec

Student posiadający wybitne osiągnięcia naukowe i badawcze. W tej kategorii istotna jest skala osiągnięć, prezentacja wyników szerszemu forum (konferencje, publikacje) i społeczna użyteczność odkryć.

Nominowani 

 • Szymon Krawczuk – Politechnika Gdańska
 • Krzysztof Smarzyński – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Anna Suska – Uniwersytet Warszawski

 

Student Sportowiec

Student, którego indywidualne osiągnięcia w dziedzinie sportu są godne podziwu – np. dotyczące reprezentacji naszego kraju w zawodach międzynarodowych.

Nominowani

 • Rafał Omelko – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Oliwia Jabłońska – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Agnieszka Skrzypulec – Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie

Student Artysta

Student wybitnie uzdolniony w zakresie twórczości artystycznej – jednocześnie mogący pochwalić się prezentowaniem swojego dorobku szerszemu gronu (np. wystawy).

Nominowani

 • Łukasz Olszówka – Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • Marta Kołodzisejak – Politechnika Łódzka
 • Natalia Kwiatkowska – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Szymon Ogryzek – Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina 
 • Liwia Litecka – Uniwersytet Zielonogórski

 NAGRODY SPECJALNE

Autorytet Środowiska Studenckiego

Przyjaciel Samorządności Studenckiej

Prostudencki NGO

Gadżety Studenckie

Współpraca ze środowiskiem studenckim

Oferta dla studenta

Program ambasadorski

Praktyki studenckie

Wsparcie i rozwój środowiska studenckiego

Zgłoszenia

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy:
projuvenes@psrp.org.pl
}

08:00-10:00

Stołówka – AMW REWITA

Śniadanie

}

20:00-22:00

Stołówka – AMW REWITA

Kolacja

}

22:00-1:00

Restauracja AMW REWITA

Integracja

Trenerzy

Trenerzy

OPŁATY

W ramach XXIV Krajowej Konferencji PSRP można uczestniczyć w części:
• podstawowej (20-22 kwietnia) w cenie 500zł
rozszerzonej (19-22 kwietnia) w cenie 680 zł

Dodatkowo istnieje możliwość zakupienia bluzy Parlamentu Studentów RP.
Szczegółowe informacje dotyczące bluz znajdują się tutaj.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 13 kwietnia 2018 roku do godziny 14:00.

O Pro Juvenes

Plebiscyt “ProJuvenes” organizowany jest przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie od 2013 roku. Celem inicjatywy jest wyłonienie najlepszych studenckich inicjatyw, nagrodzenie najbardziej zaangażowanych studentów oraz wyróżnienie osób i instytucji, wspierających środowisko studenckie.

Tegoroczna, VII Gala Nagród Środowiska Studenckiego “ProJuvenes”, odbędzie się 23 listopada 2019 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Wezmą w niej udział przedstawiciele samorządów studenckich, organizacji młodzieżowych oraz zaproszeni goście.

Nagrody wyrażają opinię środowiska studenckiego – to w głosowaniu internetowym wyłaniani są laureaci w trzech głównych kategoriach – “Inicjatywy i projekty”, “Podmioty studenckie” oraz “Wybitni studenci”. W ich ramach pojawiają się podkategorie, na które mogą głosować internauci. Jeden projekt zgłosić można równolegle do jednej z wybranych kategorii oraz kategorii “Studencki Projekt Roku”.

Kapituła przydziela również nagrody specjalne w kategoriach “Podmioty wspierające środowisko studenckie” oraz “Osobowości wspierające środowisko studenckie”.

Zobacz jak było w poprzedniej edycji

Kontakt

Parlament Studentów RP

00-028 Warszawa, ul. Bracka 18/16

sekretariat@psrp.org.pl

+48 506 188 880

www.psrp.org.pl

Napisz do nas!

6 + 3 =

What we do

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis.

k

UX Research

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text.

Brand Identity

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text.

Web Development

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text.

Business Strategy

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text.

Web Design

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text.

Photography

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text.