Tomasz Zarębski

Student prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Członek Rady Wykonawczej i przewodniczący Komisji ds. Prawnych Parlamentu Studentów RP. Wiceprzewodniczący ds. prawnych Forum Uniwersytetów Polskich. Wiceprzewodniczący Uczelnianego Samorządu Studentów KUL. Rzecznik Praw Studenta KUL. Przedstawiciel studentów w Senacie KUL, Radzie WPPKiA KUL i Odwoławczej Komisji Stypendialnej KUL. Członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czynny uczestnik wielu konferencji naukowych.