Szkoleniowcy

Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Student Politechniki Łódzkiej na kierunku informatyka, od pierwszego roku aktywnie działający w samorządności studenckiej. Od czerwca 2016 roku, przez niespełna 3 lata, pełnił funkcję Przewodniczącego Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej. Szkoleniowiec z zakresu praw i obowiązków studenta.

Od października 2017 roku ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a obecnie Członek Prezydium PKA. W latach 2017-2018 Członek Rady Studentów PSRP, czynnie działający w Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia.

Doświadczony w koordynacji projektów społeczno-kulturalnych, jak również związanych z polskim szkolnictwem wyższym. Prywatnie, poza szkolnictwem wyższym, interesuje się innowacjami technologicznymi.

Dominik Leżański

Julia Sobolewska

Obecnie Dyrektor Biura Prasowego Parlamentu Studentów RP, w poprzednich latach m.in. Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, senator studencki w Senacie UW oraz przewodnicząca Komisji Koordynacji Projektów ZSS UW. Studentka socjologii w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW i absolwentka dziennikarstwa ze specjalizacją public relations i marketing medialny, sekretarz zespołów oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członkini zespołu doradczego ds. studenckich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Odpowiada za działania komunikacyjne Parlamentu Studentów RP, w tym kampanie informacyjne i działania w social mediach. Prowadzi szkolenia z tego zakresu, także dotykające tematów trudnych np. kryzysów w samorządzie czy komunikacji dot. wsparcia psychologicznego dla studentów. Oprócz tego interesuje się działalnością CSR, śledzi kampanie społeczne i informacje związane ze szkolnictwem wyższym.

Oprócz PSRP realizuje się zawodowo w Uniwersytecie Otwartym UW w sekcji szkoleń i promocji. Uzależniona od powieści kryminalnych i tworzenia nowych list na Spotify.

Wiceprzewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przewodniczący Samorządu Studentów SGH w kadencji 2016-17, Członek Prezydium Forum Uczelni Ekonomicznych w kadencji 2018, od 2019 roku członek Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów RP. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Stypendysta Fundacji Konrada Adenauera oraz Fundacji Transatlantic Future Leaders Forum – odbył 2 miesięczny Staż w Kongresie USA. Posiada umiejętności w zakresie wystąpień publicznych i debat oksfordzkich. Sędzia Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich i trener debaty oksfordzkiej. Doświadczenie w tworzeniu projektów zdobył realizując wiele projektów studenckich, a także pracując w konsultingu strategicznym. Obecnie pracuje w zespole wsparcia sprzedaży firmy działającej w sektorze technologii marketingowych.

Bogdan Marek

Iwona Gadomska

Absolwentka Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, związana z działalnością studencką na arenie ogólnopolskiej. Przewodnicząca Forum Uczelni Technicznych kadencji 2019, Sekretarz Forum Uczelni Technicznych kadencji 2018, Ekspert PKA ds. studenckich. Komunikację w zespole uważa jako fundament udanej współpracy. W swojej działalności samorządowej najlepiej wspomina realizację projektów skierowanych przede wszystkim do młodych osób. Koordynatorka licznych projektów ogólnopolskich skierowanych do studentów. Na swoim koncie ma m.in. obóz szkoleniowy POLIgon, Galę Środowiska Studenckiego FUT oraz Konferencje Open Space.

Psycholog, trener umiejętności społecznych. Pracuje ze studentami, nauczycielami i przedsiębiorcami. Prowadzi warsztaty, coaching i treningi interpersonalne. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego. Przygotowuje do stawienia czoła wyzwaniom zawodowym i życiowym. Działa w obszarach zwiększania komunikacji, rozumienia i wyrażania emocji, budowania lepszych relacji z ludźmi. Jako koordynator projektu wprowadza do Polski szwajcarskie narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję- BrainCore Education, pozwalające na dostosowanie metod edukacyjnych do indywidualnych potrzeb umysłu każdego ucznia. Prowadzi Instytut Witelon zajmujący się ewaluacją programów szkoleniowych i społecznych.

Tomasz Waleczko

Magdalena Koziara

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego. Sekretarz zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w latach 2017-2019 Ekspert ds. Studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Członek Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej od 2019 roku, wspierająca prostudenckie rozwiązania w ramach realizacji zadań z zakresu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki. Członek Rektorskiego Zespołu ds. e-learningu na Uniwersytecie Szczecińskim. Członek Rady Studentów Parlamentu Studentów RP kadencji 2017-2018. Studentka Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Szczecińskim. Aktywna działaczka samorządowa, wspierająca lokalne i ogólnopolskie inicjatywy studenckie. Organizator i rzecznik prasowa Szczecińskich Juwenaliów. Pochodząca z Kołobrzegu zawodniczka piłki siatkowej, multimedalistka Akademickich Mistrzostw Polski w barwach Uniwersytetu Szczecińskiego. Interesuje się zagadnieniami związanymi ze szkolnictwem wyższym, umiędzynarodowieniem, realizacją projektów, personal brandingiem, oraz social media marketingiem..

Trener z uprawnieniami pedagogicznymi, facylitator, doradca, przedsiębiorca, członek Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu. Pomysłodawca i współtwórca platformy szkoleniowej dla studentów – szkoleniadlastudentow.pl. Absolwent Politechniki Krakowskiej, gdzie pełnił rolę Przewodniczącego Samorządu Studentów oraz Doktorantów. Posiada długoletnie doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu dużymi zespołami. Konsultant i trener firm z branży: lotniczej, ochrony mienia, medycznej, PR, HR, organizacji ogólnopolskich festiwali, produkcyjnej, fundacji, ogólnopolskich organizacji studenckich oraz uczelni. Prelegent na ogólnopolskich konferencjach z zakresu budowania zespołu, motywacji, wolontariatu, rozwiązywania konfliktów i strategii.

Marcin Styrna

Marek Konieczny

Absolwent prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, aplikant radcowski w Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz Rzecznik Praw Studenta. Wcześniej Wicemarszałek i Marszałek Parlamentu Studentów UKSW, Wiceprzewodniczący i Sekretarza Wydziałowej Rady Studentów UKSW, Członek Senatu UKSW i Rady Wydziału WPiA UKSW, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów, Dyrektor Biura Prawnego PSRP, Koordynator Projektów Młodzieżowych w Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

Absolwent prawa i student  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Członek Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów RP, Przewodniczący Komisji prawno-socjalnej PSRP, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich, w latach 2018-2020 Przewodniczący Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS.  Były członek Uczelnianej Studenckiej Komisji Stypendialnej i Wiceprzewodniczący Odwoławczej Komisji Stypendialnej UMCS. Autor licznych opinii prawnych z zakresu prawa szkolnictwa wyższego.

Maciej Bień

Michał Klimczyk

Przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, członek Rady Studentów Parlamentu Studentów RP. Wcześniej – Pełnomocnik ds. opracowania, a następnie realizacji Strategii PSRP na rzecz młodego pokolenia. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich. Student kierunku Lotnictwo i kosmonautyka na specjalności pilotaż. Zainteresowany muzyką oraz aktywnościami społecznymi. Czynny samorządowiec studencki od 2014 roku.
Studentka Politechniki Łódzkiej, od początku studiów zaangażowana w działalność samorządową. Obecnie przewodnicząca Samorządu Studenckiego PŁ oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Forum Uczelni Technicznych. Wcześniej w Samorządzie Studenckim pełniła funkcję m.in. przewodniczącej Komisji ds. Pomocy Materialnej. Prowadzi szkolenia dla studentów z zakresu praw i obowiązków studenta oraz dydaktyki i jakości kształcenia. Od października 2018 roku jest ekspertem ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
W trakcie swojej działalności koordynowała liczne projekty – dwukrotnie Juwenalia Politechniki Łódzkiej, a
także mniejsze, m.in.ogólnopolską konferencję „Pomoc Materialna dla studentów”. 
Poza obszarem działalności wielbicielka powieści i podcastów kryminalnych. 

Paula Leśniewska

Maciej Rewucki

Pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej oraz członek Rady Studentów PSRP. Absolwent filologii hiszpańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz były przewodniczący Samorządu Studentów tej uczelni. Obecny reprezentant Parlamentu Studentów RP w Europejskiej Unii Studentów oraz grupie regionalnej V4+. Swoją działalność samorządową związał z szeroko pojętym umiędzynarodowieniem oraz jakością kształcenia. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członek zespołu ekspertów studenckich ds. zapewniania jakości Europejskiej Unii Studentów, ekspert międzynarodowy Institutional Evaluation Programme (IEP) Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA) oraz Litewskiej Agencji Jakości Kształcenia (SKVC).
Prywatnie entuzjasta podróży, Półwyspu Iberyjskiego, Skandynawii oraz językoznawstwa porównawczego.