Szkolenia

Zadania samorządu po pandemii – wyzwania przyszłości

Jakie zadania samorządu będą nadal aktualne, a jakie trzeba będzie zmodyfikować, biorąc pod uwagę aktualną sytuację w kraju? Czy kształcenie zdalne zmienia funkcjonowanie samorządu czy po prostu redefiniuje zadania, które stoją przed nami – reprezentantami studentów?

Kadencyjność – w samorządzie i władzach uczelni

Każda osoba pełniąca funkcję w samorządzie studenckim została wybrana na określoną kadencję. Planując swoje działania, warto też myśleć o tym jaką dokumentację warto zostawić naszym następcom. Innym istotnym elementem jest budowanie relacji z władzami uczelni, które również funkcjonują w określonych ramach czasowych.

Dominik Leżański

Podziel się – dobre praktyki w kształceniu zdalnym

W zalezności od specyfiki uczelni, wydziału czy nawet kierunku, uczelnie odmiennie realizowały ideę kształcenia zdalnego. Warto podzielić się inspirującymi rozwiązaniami!

Opiniowanie programów studiów z uwzględnieniem kształcenia zdalnego

Opiniowanie programów studiów to jeden z obowiązków, a jednoczesnie przywilejów samorządu studenckiego. Warto wiedzieć jak zrobić to w sposób, który uwzględni specyfikę kształcenia zdalnego i wniesie cenne uwagi z punktu widzenia studentów do proponowanego programu studiów.

 

Bogdan Marek

Samorząd jako źródło informacji podczas nauki zdalnej

Samorząd studencki, jak pokazały ostatnie miesiące, pełni kluczową rolę w przekazywaniu informacji między władzami uczelni a studentami. Jak robić to skutecznie? Jak z gąszczu informacji wybrać najważniejsze?

Komunikacja w zespole podczas pracy zdalnej

Praca zdalna wymaga od nas innych sposóbów komunikowania się niż tych, które sprawdzały się podczas działań stacjonarnych. Trudniej nam spotkać się na żywo czy nawet przypadkiem wpaść na siebie i zainicjować dyskusję – zatem jak komunikować się, by robić to skutecznie i osiągać zamierzone cele?

Julia Sobolewska

Budowanie relacji w samorządzie

Jak budować relacje, kiedy spotkania polegają na rozmowie z komputerem, a integracja na kalamburach online? Jak podzielić się zadaniami, sprawnie prowadzić zebrania i jednocześnie zintegrować grupę? Dowiecie się podczas tego szkolenia.

Iwona Gadomska

Rekrutacja nowych członków samorządu w dobie pandemii

Początek roku akademickiego to zazwyczaj czas rekrutacji, by wzmocnić struktury samorządu studenckiego. Jak, gdy zajęcia odbywają się zdalnie lub hybrydowo, zachęcić nowe osoby do rekrutacji? Jak je wdrożyć do pracy w samodzięcie studenckim? Wspólnie poszukamy odpowiedzi na te pytania.

Magdalena Koziara

Akcja mobilizacja – jak zwalczyć kryzys motywacji w samorządzie

Zdalna nauka, doniesienia medialne dotyczące pandemii czy wreszcie brak spotkań z zaangażowanym zespołem – to wszystko może negatywnie wpłynąć na mobilizację osób działających w samorządzie studenckim. Jak temu przeciwdziałać? Jak motywować podczas pracy zdalnej?

Długofalowe zarządzanie organizacją

Zarządzanie organizacją to nie tylko realizacja zadań tu i teraz, ale też działanie z myślą o dalszej perspektywie. Jak? To pytanie na które postaramy się wspólnie odpowiedzieć, myśląc o tworzeniu strategii, wyznaczaniu celów i zarządzaniu czasem.

Marcin Styrna

Ewaluacja zajęć prowadzonych zdalnie

Jak sprawdzić czy kształcenie zdalne spełnia swoje założenia? Dzięki dobrze prowadzonej ewaluacji możemy znaleźć mocne strony i zaproponować poprawki, które poprawią jakość kształcenia. Warto dostosować dotychczas stosowane metody do aktualnej rzeczywistości.

Paula Leśniewska

Relacje w samorządzie po pandemii – wyzwania przyszłości

Na niektórych uczelniach zajęcia odbywają się znów stacjonarne – inne czekają na powrót do znanego nam, tradycyjnego trybu. Jak zbudować odpowiednie relacje w samorządzie i pobudzić chęć przynależności po czasie izolacji? Jak samorząd powinien integrować społeczność akademicką?

Tomasz Waleczko

Pomoc materialna dla studentów – wyzwania przyszłościi

Stypendia i zapomogi zostały zmodyfikowane na czas zawieszenia funkcjonowania uczelni. Jakie rozwiązania warto by pozostawić na stałe w systemie pomocy materialnej, a jakie wymagają powtórnej analizy? Jakie dobre praktyki są obecne na uczelniach w zakresie wsparcia studentów?

Maciej Bień

Funkcja rzecznika praw studenta na Uczelni

Rzecznik Praw Studenta jest różnorodnie umocowany w strukturach samorządu studenckiego i uczelni. Warto dowiedzieć się jakie są modele funkcjonowania i rozważyć jaki najlepiej sprawdzi się na Twojej uczelni!

Budowanie regulaminu studiów w praktyce

Jakie przepisy powinny się znaleźć w regulaminie studiów? Jak samorząd studencki może zaangażować się w jego powstawanie? Omówienie dobrych praktyk i przykładów.

 

Marek Konieczny

Podziel się – dobre praktyki dotyczące ankietyzacji

Ankietyzacja często postrzegana jest jako najprostsza metoda zbierania opinii, lecz wymaga posiadania pewniej wiedzy – chociażby o co i jak zapytać. Warto też myśleć o kwestiach takich jak promowanie ankiet, by uzyskać liczbę odpowiedzi wystarczającą do wyciągnięcia wiarygodnych wyników.

Uniwersytet Europejski – założenia, realia, perspektywy

„Europejskie Uniwersytety” to stosunkowo nowa inicjatywa Komisji Europejskiej, której celem jest nie tylko wzmocnienie współpracy międzynarodowej, ale  przede wszystkim stworzenie wspólnej strategii kształcenia opartej na  europejskich ideach i wartościach. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że program zmaga się z pewnymi problemami, jednak daje on również wiele szans i możliwości. W trakcie naszego warsztatu pochylimy się nad ideą projektu, wskażemy jego szanse i zagrożenia, zastanowiając się jednocześnie, jak powinna wyglądać m.in. rola studentów w tym wieloletnim programie.  

Maciej Rewucki

Rola samorządu studenckiego w procesie kształcenia zdalnego

Kształcenie zdalne na taką skalę było wcześniej w naszym kraju niespotykane. Jaką rolę pełni samorząd studencki i jakimi zadaniami może zastąpić swoje dotychczasowe aktywności, związane z fizyczną obecnością w murach uczelni? Szkolenie inspirujące do działań!

Michał Klimczyk