Szkolenia

DYSKUSJA: Działalność na rzecz jakości kształcenia i praw studenta

Piątek 18.30-20.00

Jakość kształcenia i działanie na rzecz praw studenta najczęściej kojarzą się z ankietami. Tymczasem samorządy studenckie prowadzą wiele innych, ciekawych działań, związanych z tymi kwestiami! Poza omówieniem interesujących inicjatyw, wspólnie zastanowimy się też nad tym, z jakimi sprawami najczęściej zgłaszają się studenci i co jest ich powodem.

DYSKUSJA: Nowelizacja Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce

Piątek 18.30-20.00

Od zeszłego roku na uczelniach wdrażane są zmiany wynikające z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niedawno zapowiedziano nowelizację tego aktu prawnego, dlatego chcielibyśmy wspólnie zastanowić się nad studenckimi postulatami. Dyskusja dotyczyć będzie zarówno zmian, które należałoby utrzymać, jak i przepisów które wymagają doprezcyzowania oraz zupełnie nowych propozycji.

DYSKUSJA: Różne wymiary działalności samorządowej

Piątek 18.30-20.00

W jaki sposób samorządowcy mogą działać na rzecz studentów i jakie oryginalne inicjatywy podejmują, by promować zaangażowanie się w samorząd? Jakie inicjatywy warto podejmować na rzecz innych samorządowców? W co samorząd nie powinien się angażować? Na te i inne pytania odpowiemy podczas panelu “Różne wymiary działalności samorządowej”.

WARSZTAT: Accessibility and inclusion of the student movement and Higher Education.

Sobota 13.30-15.00

This workshop aims to tackle the topic of accessibility to Higher education by offering to analyse existing exclusion and discrimination mechanisms in our systems. The issue of inclusion of our very student movement will also be tackled by the mention of specific cases and a moment of common reflection on how to improve the situation.

DYSKUSJA: Budżet na działalność studencką

Piątek 18.30-20.00

Wśród polskich uczelni istnieje wiele rożnych systemów dofinansowywania działalności samorządów studenckich – a obecna Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce narzuca obowiązek składania sprawozdań finansowych w BIP uczelni. W związku z tym chcemy zastanowić się od czego zależy skuteczne planowanie wydatków i przychodów, skąd pozyskiwać dodatkowe środki i jak optymalizować wydatki oraz skutecznie się rozliczać.

DYSKUSJA: Rozwiązania stosowane w regulaminach samorządów studenckich

Sobota 10.00-11.30 i 11.45-13.15

W jaki sposób samorządowcy mogą działać na rzecz studentów i jakie oryginalne inicjatywy podejmują, by promować zaangażowanie się w samorząd? Jakie inicjatywy warto podejmować na rzecz innych samorządowców? W co samorząd nie powinien się angażować? Na te i inne pytania odpowiemy podczas panelu “Różne wymiary działalności samorządowej”.

DYSKUSJA: Doświadczenia współpracy z partnerami zewnętrznymi

Sobota 10.00-11.30

Jak nawiązać współpracę z partnerami? Gdzie szukać ciekawych ofert współpracy? Na jakie warunki nie warto się zgadzać? W trakcie wymienimy się doświadczeniami współpracy z partnerami zewnętrznymi i porozmawiamy o tym jak taką współpracę prowadzić z korzyścią dla samorządu, i dla partnera.

DYSKUSJA: Świadczenia dla studentów – zalety i wady systemu

Sobota 11.45-13.15

Zmiany w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce pociągnęły za sobą także zmiany w systemie świadczeń dla studentów. Co Waszym zdaniem działa odpowiednio, a co wymaga poprawy? Jakie rozwiązania warto, by rozważyć w ramach systemu?

WARSZTAT: Budowanie motywacji i autorytetu w zespole

Sobota 10.00-11.30 i 11.45-13.15

Zespół działa o wiele lepiej, kiedy jest odpowiednio zmotywowany – wszyscy znają tę prawdę, ale niewielu wie jak rzeczywiście skutecznie wpłynąć na członków swojego zespołu. Dodatkowo podczas warsztatu dowiemy się jak budować autorytet w zespole, kiedy jest on przydatny i jak go nie nadużywać.

WARSZTAT: Komunikacja niewerbalna

Sobota 10.00-11.30 i 11.45-13.15

Komunikacja niewerbalna to zespół niewerbalnych komunikatów nadawanych i odbieranych przez ludzi na wszystkich niewerbalnych kanałach jednocześnie. Informują one o podstawowych stanach emocjonalnych, intencjach, oczekiwaniach wobec rozmówcy, pozycji społecznej, pochodzeniu, wykształceniu, samoocenie czy też cechach temperamentu. Komunikaty te nadawane są i odbierane najczęściej na poziomie nieświadomym, jednak mogą być również nadawane i odbierane świadomie. Szkolenia ma na celu przedstawienie podstaw komunikacji niewerbalnej, tak, by uczestnik mógł bardziej świadomie interpretować cudze komunikatory oraz skuteczniej kreować własne.

DYSKUSJA: Struktura organizacyjna samorządu

Sobota 13.30-15.00

Niezależnie od tego czy pracuje z nami 10 czy 100 osób, działając w samorządzie powinniśmy zastanowić się nad strukturą funkcjonowania i modelem pracy, który będzie spełniał kilka warunków. Po pierwsze – powinien być odpowiedni do naszych potrzeb i adekwatny do naszych możliwości. Po drugie – każdy z członków organizacji powinien go znać. Po trzecie – powinien umożliwiać skuteczne działanie. Ile uczelni, tyle pomysłów, dlatego podczas tego panelu podsykutujemy o skutecznych i nieskutecznych rozwiązaniach.

DYSKUSJA: Przyszłość samorządności studenckiej

Sobota 13.30-15.00

Rocznik 2000, który nie pamięta czasów bez internetu, rozpoczął studia w tym roku akademickim. Jak zmieni się funkcjonowania samorządu studenckiego w związku ze zmianami społecznymi oraz postępem technologicznym? Czy samorząd powinien być centralnym organem kierującym całą działalnością studencką na uczelni, czy miejscem łączenia inicjatyw studenckich? W trakcie panelu porozmawiamy o naszych przypuszczeniach dotyczących przyszłości i obecnie obserwowanych zmianach.

WARSZTAT: Opiniowanie programów studiów

Sobota 13.30-15.00

Powstające bądź modernizowane programy studiów powinny być opiniowane przez samorządy studenckie. Podczas tego panelu chcemy porozmawiać o doswiadczeniach w tym zakresie. Jak wygląda ścieżka podejmowania opinii na różnych uczelniach? Jakie są terminy? Co jest największym wyzwaniem dla przedstawicieli studentów w tym zakresie?