XXVI Konwent Przewodniczących
Samorządów Studenckich

Warszawa, 20-24 listopada 2019

Drogie Przewodniczące, Drodzy Przewodniczący!

Za nami trudny i wymagający rok akademicki, który minął pod znakiem implementacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Spowodowało to szereg zmian w polskim szkolnictwie wyższym. W przypadku niektórych uczelni wiązały się one z modernizacją strukturalną, w innych – z niewielkimi przekształceniami, wpływającymi na różne aspekty dydaktyczno-naukowe.

W celu wspólnej wymiany doświadczeń oraz zdobycia nowych kompetencji i umiejętności już po raz dwudziesty szósty zapraszamy Was na Konwent Przewodniczących Samorządów Studenckich, który odbędzie się w dniach 23-25 listopada 2019 roku w Warszawie. Tegoroczna edycja wydarzenia wyjątkowo zostanie połączona z realizacją projektu “Aktywni studenci w organach uczelni”.

Niewątpliwie zależy nam, aby Konwent stał się miejscem zarówno samorozwoju oraz kształcenia, jak i platformą wzajemnej wymiany poglądów między przedstawicielami środowiska studenckiego. Cele te przyświecają również wspomnianemu wcześniej projektowi, który skierowany jest do osób, pełniących obowiązki reprezentacyjne w najważniejszych organach kolegialnych – Radzie Uczelni oraz Senacie. Warto dodać, iż uczestnicy projektu, pomimo dłuższego pobytu w Warszawie (20-25 listopada 2019 roku), nie poniosą dodatkowych kosztów.

Z kolei w sobotę, 23 listopada 2019 roku, będziemy mogli wspólnie docenić najbardziej efektywne i efektowne projekty studenckie oraz poznać osobowości polskiej nauki, wyróżniające się ponadprzeciętnymi umiejętnościami. A to za sprawą kolejnej już Gali Nagród Środowiska Studenckiego “Pro Juvenes”, która każdego roku wzbudza wiele pozytywnych emocji.

Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas wydarzenie zainspiruje Was do dalszych działań na rzecz środowiska studenckiego, które stanowi nieodłączny element szkolnictwa wyższego.

Do zobaczenia w Warszawie!

Ze studenckim pozdrowieniem

Przewodniczący Parlamentu Studentów RP

O wydarzeniu

XXVI Konwent Przewodniczących Parlamentu Studentów RP to wydarzenie, które ma na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz podnoszenie kompetencji przedstawicieli studenckich z całej Polski.

Program tegorocznej edycji, oprócz szkoleń do wyboru, umożliwiających podnoszenie kompetencji miękkich i wiedzy z zakresu szkolnictwa wyższego, przewiduje panele poświęcone dyskusjom. Zainteresowane osoby, pod okiem prowadzącego, będą mogły przedstawić rozwiązania sprawdzone na swoich uczelniach, co umożliwi wspólne wypracowanie dobrych praktyk.

Nieodłączną częścią Konwentu jest Gala Nagród Środowiska Studenckiego “Pro Juvenes”, która odbędzie się w sobotę, 23 listopada 2019 roku. 

Zarejestruj się!

Cena biletu

550 zł

Cena za udział w Konwencie, niezależnie od wyboru wersji podstawowej czy rozszerzonej, wynosi 550 zł. Osoby zapisujące się na wersję rozszerzoną dostaną potwierdzenie udziału w tej wersji po zakończeniu rekrutacji w dniu 5 listopada.Zapisanie się na wersję rozszerzoną to jednocześnie deklaracja udziału w wersji podstawowej, w wypadku gdy nie uda się dostać na wersję rozszerzoną.

Realizacja wersji rozszerzonej jest możliwa w ramach projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

10:00 – 12:00 Rejestracja na projekt

12:30 – 13:15 Otwarcie projektu “Aktywni studenci w organach uczelni”

13:30 – 15:00 Szkolenie otwierające zapoznawcze

15:30 – 15:45 Przerwa kawowa

15:55 – 17:00 Szkolenie otwierające

17:00 – 17:15 Przerwa kawowa

17:15 – 18:30 Szkolenie otwierające

18:30 – 19:00 Czas wolny

19:00 – 20:30 Kolacja

20:30 – 01:00 Spotkanie integracyjne

7:30 – 9:00 Śniadanie

9:00 – 11:00

Warsztat szkoleniowy 

Sala Kappa

Warsztat szkoleniowy

Sala Omega

Warsztat szkoleniowy

Sala Sigma

Warsztat szkoleniowy

Sala Delta

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa

11:15 – 13:15

Warsztat szkoleniowy

Sala Kappa

Warsztat szkoleniowy

Sala Omega

Warsztat szkoleniowy

Sala Sigma

Warsztat szkoleniowy

Sala Delta

13:15 – 13:30 Przerwa Kawowa

13:30 – 15:30

Warsztat szkoleniowy

Sala Kappa

Warsztat szkoleniowy

Sala Omega

Warsztat szkoleniowy

Sala Sigma

Warsztat szkoleniowy

Sala Delta

13:30 – 15:30

Warsztat szkoleniowy

Sala Kappa

Warsztat szkoleniowy

Sala Omega

Warsztat szkoleniowy

Sala Sigma

Warsztat szkoleniowy

Sala Delta

15:30 – 17:00 Obiad

17:00 – 18:30

Warsztat szkoleniowy 

Sala Kappa

Warsztat szkoleniowy

Sala Omega

Warsztat szkoleniowy

Sala Sigma

Warsztat szkoleniowy

Sala Delta

18:30 – 19:00 Czas wolny

19:00 – 20:30 Kolacja

20:30 – 01:00 Spotkanie integracyjne

7:30 – 9:00 Śniadanie

9:00 – 11:00

Warsztat szkoleniowy

Sala Kappa

Warsztat szkoleniowy

Sala Omega

Warsztat szkoleniowy

Sala Sigma

Warsztat szkoleniowy

Sala Delta

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa

11:15 – 13:15

Warsztat szkoleniowy

Sala Kappa

Warsztat szkoleniowy

Sala Omega

Warsztat szkoleniowy

Sala Sigma

Warsztat szkoleniowy

Sala Delta

13:15 – 13:30 Przerwa Kawowa

13:30 – 15:30

Warsztat szkoleniowy

Sala Kappa

Warsztat szkoleniowy

Sala Omega

Warsztat szkoleniowy

Sala Sigma

Warsztat szkoleniowy

Sala Delta

13:30 – 15:30

Warsztat szkoleniowy

Sala Kappa

Warsztat szkoleniowy

Sala Omega

Warsztat szkoleniowy

Sala Sigma

Warsztat szkoleniowy

Sala Delta
18 osób

15:30 – 16:30 Obiad

17:00 – 18:30 Oficjalne otwarcie konwentu – sala Alfa i Beta

18:30 – 20:00

Warsztat szkoleniowy

Sala Kappa

Warsztat szkoleniowy

Sala Omega

Warsztat szkoleniowy

Sala Sigma

Warsztat szkoleniowy

Sala Delta

20:00 – 21:00 Kolacja

21:00 – 01:00 Spotkanie integracyjne

7:30 – 10:00 Śniadanie

10:00 – 11:30

Panel dyskusyjny – zarządzanie i motywacja zespołu

Sala Alfa

Panel dyskusyjny – rada uczelni

Sala Beta

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 13:15

Panel dyskusyjny – relacje z władzami uczelni

Sala Alfa

Panel dyskusyjny – zarządzanie i motywacja zespołu

Sala Beta

13:15 – 13:30 Przerwa Kawowa

13:30 – 15:30

Panel dyskusyjny – rada uczelni

Sala Alfa

Panel dyskusyjny – relacje z władzami uczelni

Sala Beta

15:30 – 17:00 Obiad

19:00 transport do Gmachu Głównego PW

20:00 – 03:00 Gala Pro Juvenes

01:00 I transport do hotelu

03:00 II transport do hotelu

13:30 – 17:00 Rejestracja na konwent – recepcja

17:00 – 18:30 Oficjalne otwarcie konwentu – sala Alfa i Beta

18:30 – 20:00

Panel dyskusyjny – działalność na rzecz jakości ksztalcenia
i praw studenta

Sala Gamma

Panel dyskusyjny – nowelizacja Ustawy

Sala Sigma

Panel szkoleniowy – działalność studencka i/lub samorządowa

Sala Omega

Panel szkoleniowy – budżet na działalność studencką

Sala Gamma

20:00 – 21:00 Kolacja

21:00 – 01:00 Integracja

7:30 – 10:00 Śniadanie

10:00 – 11:30

Panel szkoleniowy – regulaminy samorządów

Sala Gamma

Panel szkoleniowy – wystąpienia publiczne

Sala Sigma

Panel szkoleniowy 

Sala Omega

Panel szkoleniowy 

Sala Kappa

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 13:15

Panel szkoleniowy – regulaminy samorządów

Sala Gamma

Panel szkoleniowy – wystąpienia publiczne

Sala Sigma

Panel szkoleniowy 

Sala Omega

Panel szkoleniowy 

Sala Kappa

13:15 – 13:30 Przerwa kawowa

13:30 – 15:00

Panel dyskusyjny – struktura organizacyjna samorządu

Sala Gamma

Panel dyskusyjny – przyszłość samorządności studenckiej

Sala Sigma

Panel dyskusyjny – opiniowanie programów studiów

Sala Omega

Panel dyskusyjny – funkcjonowanie samorządów studenckich w Europie

Sala Kappa

15:30 – 17:00 Obiad

19:00 transport do Gmachu Głównego PW

20:00 – 03:00 Gala Pro Juvenes

01:00 I transport do hotelu

03:00 II transport do hotelu

07:30 – 10:00 Śniadanie

10:00 Wykwaterowanie

Trenerzy

Marek Konieczny

Marek Konieczny

Piotr Pokorny

Piotr Pokorny

Łukasz Rusajczyk

Łukasz Rusajczyk

Marcin Styrna

Marcin Styrna

Bogdan Marek

Bogdan Marek

Bogdan Marek

Bogdan Marek

Piotr Szefer

Piotr Szefer

Marcelina Kościołek

Marcelina Kościołek

Natalia Mąka

Natalia Mąka

Paweł Adamiec

Paweł Adamiec

Mateusz Kuliński

Mateusz Kuliński

Zakwaterowanie

ul. Puławska 361,
02-801 Warszawa
tel. +48 22 241 75 00
tel. kom. +48 530 989 986

Współpraca

Partnerzy strategiczni

Partnerzy

}

08:00-10:00

Stołówka – AMW REWITA

Śniadanie

}

20:00-22:00

Stołówka – AMW REWITA

Kolacja

}

22:00-1:00

Restauracja AMW REWITA

Integracja

Trenerzy

Trenerzy

OPŁATY

W ramach XXIV Krajowej Konferencji PSRP można uczestniczyć w części:
• podstawowej (20-22 kwietnia) w cenie 500zł
rozszerzonej (19-22 kwietnia) w cenie 680 zł

Dodatkowo istnieje możliwość zakupienia bluzy Parlamentu Studentów RP.
Szczegółowe informacje dotyczące bluz znajdują się tutaj.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 13 kwietnia 2018 roku do godziny 14:00.

Kontakt

Parlament Studentów RP

00-028 Warszawa, ul. Bracka 18/16

sekretariat@psrp.org.pl

+48 506 188 880

www.psrp.org.pl

Napisz do nas!

11 + 12 =