PRO JUVENES

Nagrody środowiska studenckiego

O “Pro Juvenes”

Nagrody „Pro Juvenes” to inicjatywa organizowana przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej od 2013 roku. Celem konkursu jest promowanie aktywnych studentów i ich inicjatyw oraz podkreślanie zasług osób i podmiotów przyjaznych studentom i wspierających potencjał młodych ludzi. Parlament Studentów RP, wręczając nagrody „Pro Juvenes”, chce w ten sposób tworzyć dobrą atmosferę wzajemnego współdziałania w środowisku akademickim oraz integrować studentów z całej Polski.

W tym roku odbędzie się VII Gala Nagród Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes” – pierwsza organizowana online, tak by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Nie zabraknie emocji – pojawiają się nowe kategorie, odzwierciedlające nietypowe zmiany, które dotknęły szkolnictwo wyższe w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Już teraz możecie zapisać w kalendarzach 8 listopada, by być z nami online.

ZWYCIĘŻCY W TYCH KATEGORIACH ZOSTANĄ WYBRANI W GŁOSOWANIU INTERNETOWYM

Kultura studencka

Studenckie inicjatywy prozdrowotne

Studia bez barier

Studencka innowacja

Studencki projekt roku

Studia na lepsze

Student sam w domu

Koła naukowe

Media studenckie

Student naukowiec

Student artysta

Student sportowiec

Kategorie

INICJATYWY I PROJEKTY

Kultura studencka

Wśród nas pojawiają się utalentowani artyści, którzy chcieliby pochwalić się swoimi umiejętnościami oraz osoby, które chętnie biorą udział w inicjatywach kulturalnych. Jest wiele inicjatyw, dzięki którym możemy zaprezentować swoje talenty szerszej publiczności, oraz takich, które umożliwiają nam aktywny udział w życiu kulturalnym. Zgłoście je w tej kategorii!

Kryteria uwzględniane przy weryfikacji zgłoszeń:

– skala projektu,

– sposób promocji,

– dostępna oferta.

Studenckie inicjatywy prozdrowotne

Studenckie życie nie zawsze sprzyja aktywności fizycznej i prowadzeniu zdrowego trybu życia. Mimo to wielu z nas stara się dbać o siebie – uprawia sport, bierze udział w zawodach i szuka informacji o tym, jak dbać chociażby o dietę. Właśnie w tej kategorii zostaną docenione inicjatywy wychodzące naprzeciw tym potrzebom.

Kryteria uwzględniane przy weryfikacji zgłoszeń:

– zasięg projektu,

– wpływ na środowisko w zakresie promowania zdrowego trybu życia,

– profesjonalizacja działań,

– rozpoznawalność.

Studia bez barier

Każdy z nas zna osobę, która, aby rozpocząć studia, musiała pokonać jakieś bariery. Kogoś, który przyjechał z małej miejscowości i potrzebuje wsparcia materialnego, kogoś zza granicy, kto pokonywał barierę językową, czy kogoś poruszającego się na wózku, dla którego problemem jest przemieszczanie się między rozrzuconymi w różnych lokalizacjach salami zajęciowymi. Wszelkie działania, które umożliwiają tym osobom podjęcie studiów bez barier, są warte docenienia – zgłoście je!

Kryteria uwzględniane przy weryfikacji zgłoszeń:

– profesjonalizm wsparcia,

– wspieranie adaptacji w środowisku,

– działania promocyjne,

– działalność charytatywna.

Studencka innowacja

Zrobiliście coś nowego? Coś z czego korzysta samorząd bądź studenci Waszej uczelni? Coś, co można by wprowadzić szerzej w środowisku studenckim? Świetnie – to jest kategoria dla takiego projektu! Można zgłaszać zarówno innowacje dotyczące technologii, jak i biznesowe czy społeczne.

Kryteria uwzględniane przy weryfikacji zgłoszeń:

– rodzaj innowacji,

– zasięg docelowy,

– stopień realizacji (pomysł, analiza, prototyp, produkt, wydarzenie),

– zastosowanie innowacji w środowisku akademickim.

Studencki projekt roku

“WOW” – jeśli taką reakcję wzbudza Wasz projekt, to właśnie w tej kategorii powinniście go zgłosić! “Studencki Projekt Roku” powinien zachwycać, być Waszą chlubą i powodem do dumy. Jest to specjalne wyróżnienie – to jedyna kategoria, do której można zgłosić projekt zgłoszony już do innej.

Kryteria uwzględniane przy weryfikacji zgłoszeń:

– rodzaj projektu,

– realizacja,

– budżet,

– działania promocyjne,

– zasięg docelowy,

– cel i założenie projektu.

Studia na lepsze

Każdy z nas ma wpływ na podwyższanie jakości kształcenia na studiach! Służą temu liczne inicjatywy, dotyczące zbierania opinii studentów, np. o programie studiów czy nagradzanie najlepszych nauczycieli akademickich. Warte docenienia są także działania, które promują nasze prawa oraz działalność rzeczników praw studenta i inne inicjatywy, które umożliwiają nam lepsze rozeznanie się w gąszczu przepisów. Na szczególne docenienie zasługują inicjatywy wdrożone wtedy, gdy nagle z dnia na dzień, nasze kształcenie zostało przeniesione do Internetu.

Kryteria uwzględniane przy weryfikacji zgłoszeń:

– zasięg działania,

– efekty podjętych działań,

– odbiór wśród środowiska studenckiego,

– profesjonalizacja podjętych działań.

Student sam w domu

Każdy z nas ma wpływ na podwyższanie jakości kształcenia na studiach! Służą temu liczne inicjatywy, dotyczące zbierania opinii studentów, np. o programie studiów czy nagradzanie najlepszych nauczycieli akademickich. Warte docenienia są także działania, które promują nasze prawa oraz działalność rzeczników praw studenta i inne inicjatywy, które umożliwiają nam lepsze rozeznanie się w gąszczu przepisów. Na szczególne docenienie zasługują inicjatywy wdrożone wtedy, gdy nagle z dnia na dzień, nasze kształcenie zostało przeniesione do Internetu.

Kryteria uwzględniane przy weryfikacji zgłoszeń:

– zasięg działania,

– efekty podjętych działań,

– odbiór wśród środowiska studenckiego,

– profesjonalizacja podjętych działań.

Organizacja 

Koła naukowe

Dobrze funkcjonujące koła naukowe cechują się nie tylko zaangażowanymi członkami, ale też wszechstronnością działań i podejmowaniem wielu wyzwań w ciągu roku akademickiego. Oprócz realizowanych projektów istotny jest także sposób organizacji pracy i promocji działań, zwłaszcza w momencie, gdy większość działań prowadzona była zdalnie.

Kryteria uwzględniane przy weryfikacji zgłoszeń:

– współpraca z uczelnią oraz podmiotami pozauczelnianymi,

– sposób organizacji pracy,

– promocja działań,

– wszechstronność działań.

Media studenckie

Media włączające się aktywnie w studenckie życie, relacjonujące najważniejsze wydarzenia oraz przekazujace istotne informacje. Zaangażowani studenccy dziennikarze aktywnie działają na rzecz budowania wspólnoty akademickiej, dbając jednocześnie o rzetelność publikowanych materiałów.

Kryteria uwzględniane przy weryfikacji zgłoszeń:

– rzetelność,

– liczba publikacji dotyczących spraw studenckich,

– różnorodność materiałów,

– działanie na rzecz budowania wspólnoty akademickiej,

– promowanie aktywności studentów.

 WYBITNI STUDENCI

Student naukowiec

Student posiadający wybitne osiągnięcia naukowe i badawcze. W tej kategorii istotna jest skala osiągnięć, prezentacja wyników szerszemu forum (konferencje, publikacje) i społeczna użyteczność odkryć.

Student artysta

Student wybitnie uzdolniony w zakresie twórczości artystycznej – jednocześnie mogący pochwalić się prezentowaniem swojego dorobku szerszemu gronu (np. wystawy).

Student sportowiec

Student, którego indywidualne osiągnięcia w dziedzinie sportu są godne podziwu – np. dotyczące reprezentacji naszego kraju w zawodach międzynarodowych.

 NAGRODY SPECJALNE

Autorytet Środowiska Studenckiego

Przyjaciel Samorządności Studenckiej

Prostudencki NGO

Zgłoszenia

Do 21 października zbieranie zgłoszeń.

W dniach 26-30 października głosowanie publiczności nad projektami, wytypowanymi przez Kapitułę Konkursową. Szczegółowe zasady przyznawania – w załączniku

Konkursie mogą brać udział inicjatywy/projekty realizowane od 1.11.2019 roku

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy:
projuvenes@psrp.org.pl

}

08:00-10:00

Stołówka – AMW REWITA

Śniadanie

}

20:00-22:00

Stołówka – AMW REWITA

Kolacja

}

22:00-1:00

Restauracja AMW REWITA

Integracja

Trenerzy

Trenerzy

OPŁATY

W ramach XXIV Krajowej Konferencji PSRP można uczestniczyć w części:
• podstawowej (20-22 kwietnia) w cenie 500zł
rozszerzonej (19-22 kwietnia) w cenie 680 zł

Dodatkowo istnieje możliwość zakupienia bluzy Parlamentu Studentów RP.
Szczegółowe informacje dotyczące bluz znajdują się tutaj.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 13 kwietnia 2018 roku do godziny 14:00.

Kontakt

Parlament Studentów RP

00-028 Warszawa, ul. Bracka 18/16

sekretariat@psrp.org.pl

+48 506 188 880

www.psrp.org.pl

Napisz do nas!

12 + 1 =