Program

XXV Konwent Przewodniczących Samorządów Studenckich

 

Część rozszerzona

 

22.11. (czwartek)

14:00-17:00 Rejestracja i kwaterowanie uczestników Konwentu

17:30-18:00 Otwarcie XXV Konwentu Przewodniczących Samorządów Studenckich

18:00-20:00 Panel dyskusyjny „Wdrażanie zmian wynikających z przepisów Ustawy 2.0”

20:00-21:00 Kolacja

21:00-23:59 Integracja

 

23.11. (piątek)

07:00-10:00 Śniadanie

10:00-13:00 Blok szkoleniowy (szkolenia do wyboru)

 1. “Kształcenie studentów w myśl ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (M. Gawroński)
 2. “System zapewniania jakości kształcenia – koncepcja, funkcjonowanie, perspektywy” (M. Klimczyk)
 3. “Pomoc materialna dla studentów” (P. Moroch)

13:00-14:00 Obiad

14:00-16:00 Blok szkoleniowy (szkolenia do wyboru)

 1. „Tworzenie kampanii reklamowych – krok po kroku” (M. Kabaciński)
 2. „Bezpieczeństwo osobiste ponad wszystko” (płk. rez. A. Sąsiadek)

 

Część podstawowa

 

14:00-17:00 Rejestracja i kwaterowanie uczestników Konwentu

18:30-20:00 VI Gala Nagród Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes”

20:00-23:59 Bankiet i integracja

 

24.11. (sobota)

07:00-10:00 Śniadanie

10:00-12:00 Blok szkoleniowy (szkolenia do wyboru)

 1. “Wsparcie i motywowanie studentów w świetle Ustawy 2.0” (P. Adamiec)
 2. “Wątpliwości interpretacyjne związane ze stosowaniem przepisów Ustawy 2.0” (mec. M. Chałupka)
 3. “Prawa studenta w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (P. Kur)
 4. “Samorząd studencki a Ustawa 2.0” (M. Witek)

10:00-12:00 XX Posiedzenie Rady Studentów Parlamentu Studentów RP

12:00-13:30 Prezentacje wyników prac środowiskowych dot. praw studenta i Ustawy 2.0

 1. Omówienie raportu „Przestrzeganie praw studenta w polskich szkołach wyższych” (M. Gawroński)
 2. Podsumowanie projektu „Konstytucja dla Nauki dla studentów i doktorantów” (M. Witek)
 3. Przedstawienie najważniejszych wytycznych dla samorządów studenckich w kontekście implementacji nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (T. Tokarski)

13:30-14:30 Obiad

15:00-15:30 Rejestracja delegatów i obserwatorów w zw. z sesją zwyczajną Zjazdu Delegatów PSRP

15:30-19:00 Sesja zwyczajna XXV Zjazdu Delegatów Parlamentu Studentów RP (cz. 1)

19:00-20:00 Kolacja

20:00-23:59 Sesja zwyczajna XXV Zjazdu Delegatów Parlamentu Studentów RP (cz. 2)

 

25.11. (niedziela)

00:00-00:30 Przerwa kawowa

00:30-04:00 Sesja zwyczajna XXV Zjazdu Delegatów Parlamentu Studentów RP (cz. 3)

07:00-10:00 Śniadanie

10:00-12:00 Wykwaterowanie uczestników