płk rez. inż. Andrzej Sąsiadek

Były pracownik i funkcjonariusz Komendy Głównej Straży Granicznej, Urzędu Ochrony Państwa oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Były oficer kontrwywiadu z długoletnim doświadczeniem w pracy operacyjnej. Obecnie zajmuje się tematyką zagrożeń wynikających ze strony zorganizowanych grup przestępczych i obcych służb specjalnych oraz z zakresu ochrony informacji niejawnych. Jest także ekspertem w dziedzinie wywiadu gospodarczego. Ponadto wykładowca akademicki i szkoleniowiec.