Piotr Szefer

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trener wystąpień publicznych. Specjalista w zakresie komunikacji i autoprezentacji, szczególnie zainteresowany komunikacją niewerbalną i technikami wpływu społecznego. Spiker Reprezentacji Polski w piłce nożnej. Trener spikerów i stewardów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Ekspert Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców. Laureat konkursów krasomówczych i turniejów debatanckich. W latach 2011-2013 przewodniczący Komisji Dydaktycznej Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WPiA UJ.