Paweł Kur

Absolwent administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W przeszłości Rzecznik Praw Studenta KUL, wiceprzewodniczący ds. dydaktyczno-prawnych Uczelnianego Samorządu Studentów KUL oraz członek Senatu KUL i Rady WPPKiA KUL. Obecnie Rzecznik Praw Studenta przy Parlamencie Studentów RP.