Paweł Adamiec

Student Uniwersytetu Jagiellońskiego. Koordynator Zespołu Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich. Ekspert PKA ds. studenckich z trzyletnim doświadczeniem. Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WPiA UJ w latach 2013-2015 oraz przewodniczący Uczelnianej Komisji Dydaktycznej Samorządu Studentów UJ w latach 2015-2016. Reprezentował studentów w organach uczelni, uczestniczył w pracach komisji i zespołów odpowiedzialnych za dydaktykę i jakość kształcenia. Posiada doświadczenie w zakresie tworzenia narzędzi oceny wsparcia i motywowania studentów z ich perspektywy. Zainteresowany wykorzystaniem social media i nowych technologii do promocji działalności studenckiej oraz jakości w szkolnictwie wyższym.