Organizatorzy

Parlament Studentów RP jest ustawowym reprezentant wszystkich studentów w Polsce.

-> www.psrp.org.pl <-

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego współfinansuje projekt oraz jest jego współorganizatorem.

-> www.nauka.gov.pl <-