mec. Marcin Chałupka

Absolwent prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Działu Organizacyjno-Legislacyjnego Politechniki Łódzkiej. Radca prawny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Komisarz Wyborczy w Lublinie I. Od kilkunastu lat specjalizuje się w prawie szkolnictwa wyższego i awansu naukowego. W latach 2002-2006 dyrektor Biura Prawnego Parlamentu Studentów RP. W latach 2006-09 związany z Fundacją Rektorów Polskich, w tym jako doradca Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP. W latach 2007-2009 ekspert formalno-prawny Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Uczestnik prac nad tworzeniem (2004‑2005) i nowelizacją (2009/2010) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym jako pełnomocnik Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2013-15 w zespole ds. deregulacji prawa szkolnictwa wyższego Fundacji Rektorów Polskich. W latach 2012-2016 wspierał zespół radców prawnych Politechniki Lubelskiej. Autor cyklu publikacji nt. regulacji sektora szkolnictwa wyższego i awansu naukowego w Forum Akademickim, na portalu LUMEN, czy w Niezbędniku Akademickim, opinii prawnych, analiz problemowych, komentarzy do wybranych przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym.