Mateusz Witek

Student Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach długoletniej działalności na rzecz środowiska akademickiego pełnił wiele funkcji, takich jak: przewodniczący Samorządu Studenckiego UŚ, członek Rady Studentów Parlamentu Studentów RP, ekspert Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, wiceprzewodniczący Forum Uniwersytetów Polskich, przewodniczący Porozumienia Samorządów Studenckich na rzecz Juwenaliów Śląskich, członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek Rady Fundacji Inicjatyw Akademickich Uniwersytetu Śląskiego PAIDEIA, członek Senatu, komisji senackich, Rady Wydziału, Kolegiów Elektorskich, Komisji Wyborczej oraz Komisji Rekrutacyjnej na Uniwersytecie Śląskim, a także członek Kapituły Konkursu Fundacji Cronenberga.