Mateusz Gawroński

Student Politechniki Łódzkiej. Członek Rady Wykonawczej i przewodniczący Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia Parlamentu Studentów RP. Swoją przygodę z działalnością studencką rozpoczął w 2012 roku. Od tego czasu pełnił wiele funkcji takich jak przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej, członek Senatu Politechniki Łódzkiej, członek wielu komisji zajmujących się problematyką jakości kształcenia. Od 2014 roku ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich. W swojej codziennej pracy analizuje aspekty związane z zapewnianiem jakości kształcenia, wyszukuje najlepsze rozwiązania i krzewi je wśród samorządów studenckich. Dodatkowo związany z tematyką procesu bolońskiego i krajowych ram kwalifikacji.