Marek Konieczny

Absolwent prawa na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2012-2015 koordynator programów edukacyjnych w zakresie partycypacji obywatelskiej w Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Od maja 2015 roku wicemarszałek, a następnie do maja 2017 roku marszałek Parlamentu Samorządu Studentów UKSW. Obecnie przewodniczący Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów UKSW. W listopadzie 2016 roku wiceprzewodniczący Prezydium XXIV Zjazdu Delegatów Parlamentu Studentów RP. Od stycznia 2017 roku dyrektor Biura Prawnego Parlamentu Studentów RP.